Johan Andersson


Hemmansägare i Stärte Nr:2 1/4 mtl. Östervåla.
Riksdagsman i andra kammaren 1907-1916
Kommunalordförande i Östervåla.