Karl Einar Venngren


Enl. Sv. Befolkning 1950 Bokhållare i Söderfors.
Enl. Sv. Befolkning 1960 Disponent boende i Södra Åsarp, Älvsborgs län.