Lotta Andersson f. Ersdotter


Till Tierp 1861 åter till Hindersbo 1864.