Anna Kristina Eriksson f. Persdotter


Arbetaränka Stärte nr:3 Östervåla bor på August Ekströms mark 1925.