Ernst Pettersson


Avled i en ålder om 2 mån och 21 dagar.