Johan Ivar Våhlin


Ogift!
Son, Snickeriarbetare i Stärte nr:2 Smedjebacken Östervåla.
Lantbrevbärare linjen Huggle - Hemmingsbo - Aspnäs - Holvarbo - Krogen - Skogbo - Sillbo - Kanikebo - Lagbo - Åby, körde med bil.