Anders Persson


Bonde i Stärte Nr:3 1/4 mtl., Östervåla 1830.