Olof Lindström


Bonde i Stärte nr:2 1/2 mtl. Östervåla 1878-90, sedan skriven på Stärte ägor.
Familjen flyttar till Nord Amerika 1892-05-12.
Familjen kom åter 1897-11-23 från Uppsala,

Stolsnickare i Stärte nr:2 Hammarbacken nr:1 Östervåla.
Söndagsskollärare i Missionshuset Östervåla.