Erik Albert Lindström


Avled i en ålder om 10 år, 1 mån och 28 dagar.