Johan Ferdinand Jansson


Hemmansägare i Stärte Nr 2 3/4 mtl, Östervåla från 1900-07-01.
Banktjänsteman i Åby Nr 8 Västanå, Östervåla från 1916-11-17.
Sågverksägare 1922. Äger en stuga i Renboholm, Åby, (Mångsbo 3:2 utjord (Åby), Östervåla.
V. ordf. i Fattigvårdsstyrelsen.