August Lindberg


Stolsnickare i Stärte nr:1 (Kartan) Lönnbo Östervåla 1900.
Arrendator i Norrbo nr:1 1/8 mtl. Nora 1922-11-30.
Ägare Korsnäs AB.
f.Arrendator Skärsjö 1:3 Skräddars Nora 1942.