Erik Eskil Konstantin Ekström


Skollärare i Stärte skola och i Centralskolan i Östervåla samhälle. Även verksam inom kyrkan.
Ordförande under många år i bostadsrättsföreningen Åbygårdarna, Östervåla.