Johanna Jansdotter


Ogift!
Hushållerska hos Anders Johansson i Lagbo, Östervåla.
Kom från Korsbo, Östervåla till Lagbo, Östervåla 1896-11-11.