Verner Olsson med familj.jpg

Verner Olsson med familj.jpg
Övre raden från vänster: Inger och Anton Olsson (föräldrar till Gull-Maj och Kjell). Ingrid Wannmyr. Hilda Olsson (hustru till Verner).
Nedre raden från vänster: Gull-Maj, Verner Olsson och Kjell.