Bjurvalla Godtemplarlokal 1950-talet.jpg

Bjurvalla Godtemplarlokal 1950-talet.jpg
Detta hus har ägts av IOGT-rörelsen. Numera är det Bjurvalla bygdegård.