Vägbygge i Bjurvalla 1938.jpg

Vägbygge i Bjurvalla 1938.jpg
Det är den högra vägen som blev den nya.