Brobygge vid Bjurvalla, Ak-arbetare. Okända personer.jpg