Greta Stina Holm f. Sahlberg


Piga i Rickebo, Östervåla 1873. Piga i Kerstinbo, Nora 1874. Piga i Gräsbo, Östervåla 1875. Piga i Bjurvalla, Östervåla 1878. Piga i Äspenbo, Östervåla 1880. Piga i Gökulla, G:a Uppsala 1882. Piga i Myrby G:a Uppsala 1884. Piga i Marsta , Bälinge där hon gifter sig 1885-04-11.