Lars Fredrik Ågren


Verkstadsarbetare Morgongåva Vittinge.
Familjen kom från Västerlövsta 1905-12-13.