Caisa Persdotter


Avled i en ålder om 10 mån och 28 dagar.