Erik Persson


Avled i en ålder om 18 år, 3 mån och 10 dagar.