Per Johan Martin Buckard


Gick ut i aktiv pastorstjänst 1931.
Predikant, Predikantbostället i Klef, Alunda, kom från Östervåla 1931-07-30.
Familjen flyttade till Spånga, Stockholm 1934-10-11. Verkade som pastor i Spånga 1935.