Johan Sahlberg


Snickare i Berg Östervåla.
Familjen flyttar till Järbo 1886-04-27.
Snickare i Kådfallet uthedes Järbo.