Greta Olsdotter


Avled i en ålder om 3 år, 11 mån och 6 dagar.