Otto Johan Erik Sahlberg


Avled i en ålder om 10 mån och 4 dagar.