Olof Olsson


Vid giftemålet Snickare i Huggle, Östervåla.
Har tyderligen också varit Snickare (vid hustruns död) i Barknåre, Hållnäs.