Johan Gunnar Persson


Avled i en ålder om 2 mån och 6 dagar.