Anders Larsson Wåhlstrand


Bytt efternamn till Wåhlstrand. (Står med det namnet i Husförhör 1876-1880).
Flyttade till Maria förs. Stockholm 1879-03-13.
Står som Bodbiträde.
Flyttar till Katarina Stockholm 1880-01-31.
Flyttar till Härnösand 1881-05-24, ankom 1881-06-14.
Bokhållare sedan Handlare i Härnösand.
Står som kassör i Dödboken, Härnösand.