Per Persson


Gården Högstens, Bjurvalla Nr 5, såldes på auktion och köptes då av unga bonden Per, Bjurvalla Nr 1, till en summa av 3 354 riksdaler riksmynt.