Rune Holger Holgersson


Jobbade som handsättare (blytiden) på Tofters tryckeri ab, Östervåla.
Hade villa i Östervåla, sålde denna och flyttade till Uppsala efter pensioneringen.