August Sahlberg


Dräng i Stora Hallarsbo, Möklinta, kom från Nora 1889-11-05.
Torpare i Stjärnbäck, Möklinta 1890. Dagkarl i Carlslund, Hosjö 1900.