Johanna Maria Sahlberg


Avled i en ålder om 20 år, 9 mån och 17 dagar.