Nicolaus (Nils) Eklund f. Nilsson


Måg i Klostret Östervåla.
Gårdsägare, snickare Östra Åby ägor Östervåla 1882.
Huset som blev affär byggdes 1884.
Handlare Åby nr:1 Portland Östervåla 1886.
f.d. Handlare i Åby 2:3 Fridhem (Borgens utjord i Åby) Östervåla 1908.