Olof Andersson


Bonde, 12 man i Borgen nr:1 1/4 mtl. Östervåla.
Bonde i Borgen nr:1 1/2 mtl. Östervåla från omkring 1841.
Nämdeman.