Erik Persson


Bonde i Bjurvalla Nr 5 1/12 mtl. Östervåla och Bjurvalla Nr1 3/16 mtl. Östervåla.
Flyttar till Berghov under Hov Östervåla 1943.