Edla Kristina Sahlberg


Avled i en ålder om 3 år, 5 mån och 21 dagar.