Lars Åke Wåhlén


Enl. Sv. Befolkning 1960 och 1975 Målare i Stockholm.