Per Olof Persson


Dräng i Gräsbo nr:5, Östervåla.
Dräng i Olbo, Östervåla 1877.
Kom hem till modern på Bjurvalla ägor, Östervåla 1878-11-01.
Arbetskarl Gräsbo ägor, Östervåla 1879.
Utjordsägare, Arbetare Ettinga ägor, Östervåla 1886-12-07.
(Platsen kallas Stärte utjord Solvallen Nr:1 Ettinga, Östervåla efter 1891).