Olof Ersson


1815-31 Bonde i Bjurvalla, Östervåla.