Erik Georg Lindblom


Stolsnickarson från Bjurvalla. Även han snickare i Lindsborg, Bjurvalla.