Per Albert Lindblom


Avled i en ålder om 5 år, 6 mån och 17 dagar.