Emma Maria Sahlberg


Avled i en ålder om 18 år, 11 mån och 14 dagar.