Elsa Maria Persson


Avled i en ålder om 6 mån och 9 dagar.