Sven Johan Jonsson


Avled i en ålder om 4 mån och 14 dagar.