Carl (Calle) Gustaf Lindblom


Carl var son till snickaren Anders Lindblom. Det var naturligt att han skulle ägna sitt liv åt snickaryrket. Han har också ägnat mycket tid i nykterhetsrörelsen. I logen Morgonstjärnan har han varit en uppskattad medlem.
Han har även varit mycket engagerad i olika samhällsorgan. (Se pdf-filer).