Olof Lindgren Ågren


Soldat i rote 26 Brunnsbo, Östervåla vid Salbergs Kompani Västmanlands Regemente.
Antagen 1851-11-15. Avsked 1878-06-11.
f. Soldat Lagbovreten Nr:6 Brunnsbo egor, Östervåla.