Karl Olof Gottfrid Andersson


Arrendator i Gräsbo Nr 4:1 1/2 mtl, Östervåla 1923-1924.
Grovarbetare i Åby Nr 8, Lunnedal Östervåla 1924-1932.
Byggmästare, Prästgården 1:2 Östervåla (från 1951 1:19), Gräsbovägen 3, Östervåla