Maria Pettersson f. Ersdotter


Skriven i Bjurvalla nr:5 Östervåla hos mormor Anna Ersson f. Persdotter .
Maria vistas mycket i Mårtsbo Östervåla hos morbror Olof Olsson (Bryggar-Olle).
Flyttar till Västerbo Nordmyra Nora 1894-07-23, till sin fader.
Systerdotter Bjurvalla nr:6 Östervåla, kom från Nora 1898-09-17.
Flyttar till Mårtsbo Östervåla 1898-11-25.