Erik Olsson


Måg i Bjurvalla Nr:5 1/9 mtl. Östervåla, kom från Nora 1871-11-06.
Familjen flyttar ensam (barnen stannar) till Holm, Nora, från Bjurvalla nr:5 Östervåla 1883-03-30.
Snickare i Holm Nora.
Utjordsägare i Västerbo Nordmyra (utjord från Ljusbäck) Nora 1891.
1900 Lägenhetsägare i Sör Åsbo, Nora.
Änkling, flyttade till Östervåla 1923-04-16.
f. Lägenhetsägaren Bjurvalla nr:5 Bjursta nr:1 Östervåla.
Bor hos sonen Erik Liljestrand.