Olof Olsson Klinga


Soldat i Rote 3, Gräsbo Östervåla vid Sahlbergs Kompani, Västmanlands Regemente.
Bosatt i Svedäng Östervåla.
Antagen 1839-10-01. Avsked 1864-10-01.
f.d. Soldat Gräsbo ägor Östervåla, kallas efter 1896 Gräsbo nr:1 Klippan Östervåla.